foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Rekordi Jarunskog gigatlona

3. Jarunski gigatlon 09.09.2017.
(750 metara plivanja, 13 km cestovni bicikl - 2 jarunska kruga, 9.2 km MTB - xDuatlon staza bez otoka, 5 km koturaljke i 5 km trčanje)

Muški:
1. Stanislav Bergant: 1:38:02
2. Boris Vučemilović: 1:38:20
3. Ivica Picig: 1:59:35
4. Boro Stipić: 2:04:48

Žene:
1. Tereza Vuković: 2:01:19


2. Jarunski gigatlon 09.07.2016.
(750 m plivanja, 13 km cestovni bicikl - 2 jarunska kruga, 11 km MTB -xDuatlon staza, 5 km koturaljke i 5 km trčanje)

Muški:
1. Viktor Sarić: 1:35:24
2. Stanislav Bergant: 1:41:42
3. Nenad Lovrec: 1:45:32
4. Matko Reder: 1:46:00
5. Boris Vučemilović: 1:47:27
6. Gordan Zelenika: 1:50:50
7. Borko Prvan: 1:51:53
8. Boro Stipić: 1:58:30

Žene:
1. Zvjezdana Veljković: 1:43:06


1. Jarunski gigatlon 11.07.2015.
(750 m plivanja, 13 km cestovni bicikl - 2 jarunska kruga, 11 km MTB -xDuatlon staza, 5 km koturaljke i 5 km trčanje)

1. Nenad Lovrec: 1:44:15
2. Boris Vučemilović: 1:45:43
3. Stanislav Bergant: 1:48:06
4. Zdravko Malezija: 1:50:56
5. Borko Prvan: 1:51:48
6. Boro Stipić: 1:57:51Podatke pripremio: Boris Vučemilović

Video